Jeugd Kickboksexamens juni 2022

  • Jeugd Kickboksexamens juni 2022 Geplaatst op: 25-06-2022

    Afgelopen zaterdag 25 juni hebben zo’n 70 kinderen onder toeziend oog van vele trotse ouders deelgenomen aan de jeugdkickboksexamens in Maassluis. Traditiegetrouw worden de jeugdexamens twee keer per jaar afgenomen, eenmaal net voor de zomervakantie en de andere aan het einde van het jaar. De deelnemers waren verdeeld over 3 verschillende examengroepen. In de eerste groep namen kinderen van 6-8 jaar deel vanuit de Kids groepen. De kinderen van 9-12 jaar vanuit de Youngster groepen die voor de eerste of tweede keer deelnamen aan het examen waren ingedeeld bij de tweede examengroep. In de laatste groep namen voornamelijk kinderen deel die opgingen voor de hogere gradaties.

    Tijdens de examens werden de nieuw aangeleerde kickbokstechnieken van de afgelopen periode in de praktijk gebracht. Tevens werden de jeugdleden getoetst op hun opgedane theoretische kennis. In totaal zijn 30 kinderen opgegaan voor de bronzen en zilveren medaille tijdens het Kids examen. 31 jeugdleden zijn opgegaan voor de witte of (half) bronzen gradatie en 9 jeugdleden zijn opgegaan voor de (half) zilveren gradatie.

    Alle deelnemende jeugdleden hebben deze middag weer het beste uit zichzelf gehaald en het examen met goed resultaat afgerond. Een prestatie om trots op te zijn!