Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon binnen Fighting4All is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie, pesten en fraude) en hier met iemand over wil praten.

Binnen Fighting4All is Deborah Clausen de vertrouwenscontactpersoon. Deborah Clausen is er als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, vrijwilligers en trainers) met een klacht of een vraag.

Deborah Clausen biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen naar geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hiernaast adviseert Deborah Clausen Fighting4All in het nemen van preventieve maatregelen.

Er kan contact opgenomen worden met Deborah Clausen via het volgende e-mail adres: vertrouwenspersoon@fighting4all.nl

De trainers en het bestuur van Fighting4All heeft geen toegang tot de e-mails die aan de vertrouwenscontactpersoon worden toegezonden.